skip to Main Content
Deze website wordt met goedkeuring van SBN geëxploiteerd door ESE International BV

Verbandtrommels

De volgende acties worden tijdens de verbandtrommelcontrole uitgevoerd :

– Het reinigen van de verbandtrommel

– Het controleren van de oude inhoud

– Het aanvullen van de verbandtrommel

– Het aanbrengen van de controlesticker

AED

De volgende acties worden tijdens de optische controle uitgevoerd :

– De elektroden en batterij van de AED worden gecontroleerd op de vervaldatum.

– De AED wordt gecontroleerd op beschadigingen en andere onregelmatigheden.

– Op de AED wordt een zelf-test uitgevoerd.

Evac Chair

De volgende acties worden tijdens de controle uitgevoerd :

– Alle onderdelen van de Evac Chair worden aan de hand van een inspectierapport (IPR) gecontroleerd
en op het IPR wordt aangegeven of onderdelen vervangen dan wel gerepareerd dienen te worden.
Indien er reparatie noodzakelijk is wordt dit in overleg met de contactpersoon uitgevoerd.

– Controle of de Evac Chair nog op de juiste plaats in het gebouw bevindt.

– De stoel wordt getest op de trap zoals tijdens een ontruiming noodzakelijk is.

– Na controle ontvangt de contactpersoon een kopie van de bevindingen en reparaties die geconstateerd
zijn de medewerker van Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland.

– De Evac Chair is altijd voorzien van een informatiesticker met de benodigde informatie zoals leverdatum
en serienummer. Deze sticker biedt extra ruimte voor de data van de onderhoudsbeurten. Conform CE
normering worden alle gecontroleerde Evac Chair registreert.

De controle van/het onderhoud aan de Evac Chair mag en kan alleen door een medewerker van Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland verricht worden.

Brandblusmiddelen

De volgende acties worden uitgevoerd :

– Het éénmaal jaarlijks controleren van de aanwezige brandblusmiddelen, wordt conform de geldende normen 2559, 2659 en 671-3 uitgevoerd door REOB/VEBON gediplomeerde servicemedewerkers. Tevens werkt ESE International conform de geldende Certificatie schema REOB:2011 V2 richtlijn voor erkende onderhoudsbedrijven.

– Van alle uitgevoerde werkzaamheden worden gespecificeerde rapporten opgemaakt.

– De rapportage zal, indien noodzakelijk, worden begeleid door een advies met kostenopgave voor eventuele vervangingen, wijzigingen, aanvullingen en/of alle van veiligheidsbelang zijnde zaken.

– Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland is gecertificeerd voor het uitvoeren van onderhoud volgens REOB aan kleine blusmiddelen. Onderdeel van de certificatie dat er een steekproef op uw locatie kan plaatsvinden door de certificatie instelling ( REOB).

Back To Top
×Close search
Zoeken