skip to Main Content
Deze website wordt met goedkeuring van SBN geëxploiteerd door ESE International BV

Aceton 1 liter

3,70

Alcoholdoekje met 70% isopropyl-alcohol voor uitwendig gebruik.

Beschrijving

Door zowel zijn oplossend vermogen voor organische stoffen als zijn oplosbaarheid in water, is aceton wel in staat door de huidbarri&egravere (vet) te dringen.

Eventueel op de huid aanwezige stoffen kunnen dan ook, opgelost in aceton, het lichaam binnendringen. Waarschuwing: Irriterend voor de ogen. Herhaalde blootstelling kan een droge op gebarsten huis veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijders houden van onstekingsbronnen. Bij aanraking met de ogen onmiddelijk met overvloedig water afspoelen en deskundige medisch advies inwinnen.

&nbsp

Back To Top
×Close search
Zoeken